శ్రీ గుండం కైలాసగిరి పార్వతి పరమేస్వర దేవస్థానం 

Click here to edit subtitle

5:00 AM TO 8:00 P.M5:00AM                          అభిషేకం

10:00AM to 12:00PM రాహుకాల ఫూజ

4:00PM                           అభిషేకం

8:00PM                           అన్నదానం


Every Friday & Monday is special

mogili andhra pradesh chittoor