శ్రీ గుండం కైలాసగిరి పార్వతి పరమేస్వర దేవస్థానం 

Click here to edit subtitle

 • undefined
  undefined
 • undefined
  undefined
 • undefined
  undefined
 • undefined
  undefined
 • undefined
  undefined
 • undefined
  undefined
 • undefined
  undefined
 • undefined
  undefined
 • undefined
  undefined

శ్రీ పార్వతి పరమేశ్వరస్వామి దేవస్థానము నందు " ఉగాది" తరువాత మొదటి శుక్రవారం అనగా 15-04-2016 న లక్షకుంకుమార్చన మరియు మహాలక్ష్మి హోమం జరుగును.

పూజకు కావలసిన సామగ్రి

 1. పసుపు
 2. వక్కకలర్ కుంకుమ 
 3. దీపస్థంభం నూనె వత్తులు
 4. అరటి ఆకు
 5. బియ్యం పూజ 
 6. కర్పూరం అగరబత్తీలు
 7. కొబ్బరికాయ 

మొదలగునవి తప్పనిసరిగా తీసుకుని ఉదయం 8:00 గంటలకు గుడి దగ్గరకు చేరవలెను 

అన్నదానం : మద్యాహ్నం  12:00 నుండి రాత్రి 8:00 వరకు జరుగును . కావున భక్తులు పై పూజా కార్యక్రమములకు విచ్హేసి అమ్మవారి క్రుపకు పాత్రులగుదురని కోరుచున్నాము

ఇట్లు

ఎ. శివస్వామి  

గుడి కమిటీ మెంబర్లు

9966915974                

పాలాభిషేకం సామాగ్రులు                                                                  హోమం సామగ్రి

                                                                             గుడికి 300 రుపాయలు  అయ్యవారికి 200 రుపాయలు

పసుపు -100 గ్రా                  తేనె -20రూ                         పసుపు - 5రూ                  ఆకు వక్కలు -10రూ
కుంకుమ -100 గ్రా                నేయ్యి -10రూ                      కుంకుమ - 5రూ                నవధాన్యాలు - 1సెట్
కర్పూరం -10 రూ                 చెక్కెర - 1కేజి                       కర్పూరం -1/4కిలో              బియ్యం - 5కిలోలు
అగరబతి -10 రూ                 యాలకులు - 10రూ               అగరబతి -1                      కంచు కలశం చెంబు - 2
విపూదిపండ్లు -10 రూ           ముందిరి - 20రూ                   నేయ్యి -1/2లీటర్                కలశం టెంకాయ - 2
గందపు బిళ్ళలు -10రూ         ధ్రాక్ష - 10రూ                        ఎండుకొబ్బరి - 2                టెంకాయలు - 2

సెంటు పన్నీరు - 1               పూల మాలలు - 3                 ఎరుపు జాకెట్లు -2              హోమం పుల్లలు - 1పెద్దకట్ట
విడి పూలు - 5మూరలు        కుంకుమ పువ్వు - 30రూ         పూల మాలలు - 3             దర్బ
అరటి పండ్లు - 2డజన్లు          ఆపిల్ పండ్లు - 1/2కిలో            విడి పూలు -5మూరలు        గరిక
చీని/కమలా - 1/2కిలో           ధ్రాక్ష - 1/2కిలో                     అరటి పండ్లు -2డజన్లు          మామిడి ఆకులు
పాలు - 1లీటరు                    పెరుగు - 1లీటరు                 జాపత్రి -10రూ                    గందపు బిల్లలు - 5రూ
కొబ్బరి కాయలు - 2              నిమ్మపండ్లు - 6                    జాజికాయలు -10రూ           వీభూది పండ్లు - 5రూ
శీకాయ పొడి - 5రూ              దీపం నూనె - 1లీటరు              లవంగాలు -10రూ              తెల్ల నూలు - 1
ఆకు, వక్క - 10రూ                                                      ఏలకలు -10రూ                నువ్వుల నూనె - 1/2లీటర్

                                                                             చెక్కెర -  1/2కిలో

                                                                             శుక్రవారం ఉదయం 10.30 - 12.00 గంటలకు

                                                                             రాహుకాలంలో మగవారు పంచె కట్టుకొని రావలెను